आज भाद्र महिना २०७४ साल सोमबार ५ गते । अहिले (राती) बजेको छ।