आज माघ महिना २०७७ साल आइतबार ४ गते चतुर्थी। अहिले (राती) बजेको छ।