आज बैशाख महिना २०८१ साल बुधवार १२ गते । अहिले (राती) बजेको छ।