आज बैशाख महिना २०७८ साल बिहीवार २ गते । अहिले (बिहान) बजेको छ।