आज श्रावण महिना २०७८ साल बुधवार १३ गते । अहिले (राती) बजेको छ।