आज जेष्ठ महिना २०७९ साल शुक्रबार ६ गते । अहिले (बिहान) बजेको छ।