आज भाद्र महिना २०७६ साल सोमबार ३० गते । अहिले (बिहान) बजेको छ।