आज कार्तिक महिना २०७८ साल शुक्रबार ५ गते । अहिले (राती) बजेको छ।