आज चैत्र महिना २०७६ साल बुधवार २६ गते पुर्णिमा। अहिले (बेलुका) बजेको छ।