आज चैत्र महिना २०७५ साल मंगलवार ५ गते त्रयोदशि। अहिले (राती) बजेको छ।