आज असार महिना २०७७ साल शुक्रबार १९ गते । अहिले (बिहान) बजेको छ।